Kwota każdego z opracowań jest uzależniona od stopnia skomplikowania i pracochłonności - zakres i szczegółowa wycena przedstawiana jest w formie indywidualnej oferty udostępnianej w wersji mailowej lub papierowej.


Do podanych kwot netto należy dodać 23% podatek VAT.Ekspertyza budowlana  (bez wyceny kosztorysowej robót):                 od   3500,00 zł netto


Ekspertyza budowlana (z wyceną kosztorysową robót):                     od   4000,00 zł netto


Opinia techniczna (określa zakres i opisuje wady):                             od   1800,00zł netto  


Kontrola okresowa półroczna, roczna, pięcioletnia:                     od 350,00 zł do 700,00 zł netto (za jeden obiekt przemysłowy) 

(w zależności od pow. hali lub ilości lokali)                                od 100,00 zł do 200,00 zł netto (za jeden lokal w budynku)


Założenie ksiązki obiektu budowlanego:                                    od 600,00 zł do 1000,00zł netto


Technologia punktu gastronomicznego/pub/bar/inny:                  od 800,00zł do 1400,00zł netto


Protokół z wizji na budowie obiekcie:                                       od 800,00zł do 1200,00zł netto

(protokół określa stan rzeczywisty - określając ewenualne

wady lub zgodność prowadzonych robót z dokumentacją)
Czym różni sie ekspertyza od opinii technicznej?

Ekspertyza określa przyczynę stanu awaryjnego oraz wskazuje sposób naprawy.

Opinia techniczna określa zakres i opisuje powstałe wady.