Wykonuje ekspertyzy budowlane dotyczące m.in.:


- przyczyn uszkodzeń elementów 


- przyczyn zarysowań i pęknięć


- przyczyn nadmiernych osiadań


- przyczyn nadmiernych ugięc elementów konstrukcyjnych


Wykonuje opracowania na potrzeby:
- postępowań w Nadzorze Budowlanym
- postępowań sądowych
Kreator stron internetowych - przetestuj