Moje uprawnienia:


- magister inżynier konstruktor, absolwent Politechniki Wrocławskiej wydziału Budowlnictwa Lądowego i Wodnego, specjalności konstrukcje budowlane.

-uprawnienia budowlane do projektowa bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

-uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

-uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót na obiektach zabytkowych

-członek Okręgowej Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu

- członek PZITB koło Świdnica

- członek koła młodych PZITB Świdnica


Zapraszam także do odwiedzenia strony na facebooku gdzie można zobaczyć najciekawsze realizacje.
Kreator stron internetowych - przetestuj