Pracownia projektowa mgr inż. Adrian Jarząbek

  • Wiem, że w budownictwie wszystko musi być na "wczoraj" - dlatego szanuje czas moich klientów i robię wszystko, by zminimalizować  czas realizacji każdego opracowania.
  • Wiem, że nikt nie lubi kupować kota w worku - dlatego każde opracowanie jest konsultowane i akceptowane w wersji roboczej na etapie tworzenia dokumentacji i projektowania.
  • Wiem, że jak ktoś szuka "dobrego" i "taniego" inżyniera - to szuka 2-ch różnych ludzi.
  • Wiem, że "tanie" opracowania - generują największe koszty podczas realizacji.
  • Wiem, że "lepsze" jest wrogiem "dobrego".

Moje uprawnienia:


- magister inżynier konstruktor, absolwent Politechniki Wrocławskiej wydziału Budowlnictwa Lądowego i Wodnego, specjalności konstrukcje budowlane.

-uprawnienia budowlane do projektowa bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

-uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

-uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót na obiektach zabytkowych

-członek Okręgowej Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu

- członek PZITB koło Świdnica

- członek koła młodych PZITB Świdnica

-wpis na listę biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy


Zapraszam także do odwiedzenia strony na facebooku gdzie można zobaczyć najciekawsze realizacje.