Wykonuję opinie techniczne dotyczące:


-poprawności wykonanych robót budowlanych z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi


-jakości wykonanych robót budowlanych (zakres i opis wad stwierdzonych podczas wizji)


-określenia zakresu wykonanych robót budowlanych


Na dodatkowe życzenie klientów sporządzam także kosztorysową wycenę robót budowlanych.