Wykonuję opinie techniczne dotyczące:


-poprawności wykonanych robót budowlanych z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi


-jakości wykonanych robót budowlanych (zakres i opis wad stwierdzonych podczas wizji)


-określenia zakresu wykonanych robót budowlanych


Na dodatkowe życzenie klientów sporządzam także kosztorysową wycenę robót budowlanych.


Sporządzam dokumentację wykorzystywaną na potrzeby postępowań sądowych.


Wykonuję dokumentację niezbędną w celu  legalizacji robót budowlanych (postepowania prowadzone przez Nadzór Budowlany.

Od grudnia 2021r. wykorzystujemy drona w celu jeszcze lepszego diagnozowania obiektów budowlanach. 
Kreator stron internetowych - przetestuj